Menu
Košík

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


Právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku, vrácení zboží.

Lhůta
Kupující má, v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále také "zákon č. 102/2014 Sb"), právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo jejích části týkající se zboží) uzavřené na dálku, a to i bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.z ..

Forma
Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním jednoznačně formulovaného prohlášení vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy nebo vyplněného "Formuláře pro odstoupení od smlouvy", nejlépe se zbožím, který vrací. Formulář na odstoupení je možné stáhnout v horní části této stránky a nachází se také v příloze emailu o přijetí objednávky. Vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je třeba následně, nejlépe se zbožím a kopií dokladu o koupi zaslat na adresu: Daša Kalmanová - KAMAX, Lomnická ul. 279/7, 09412 Vechec, Slovenská republika, tel. +421 948 554 620

Vrácení zboží
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.
Kupující přiloží k vrácenému zboží jednoznačně formulované prohlášení vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy nebo vyplněný dokument s názvem "Formulář pro odstoupení od smlouvy".
Kupující nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží. Zboží musí kupující vrátit úplný, to znamená včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý a včetně originálního obalu.
Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Pokud dojde k poškození zásilky vlivem nedostatečného balení, budeme žádat náhradu škody za poškozené zboží. Balíky nezasílejte v žádném případě na dobírku, dobírkové balíky nepřebíráme a vrátí se vám zpět.

Vrácení peněžních prostředků
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na přepravu, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující doručí zboží prodávajícímu nebo věrohodně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.
Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Produkt momentálně není na skladě. Zadejte svou e-mailovou adresu níže a my vás budeme informovat, jakmile bude produkt dostupný.
Emailová adresa